Cybersales - internet @ full service
   
Internet @ Full Service

Pravidla poskytování služby server housing

 1. Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cybersales a.s.
 2. Smluvní strany (poskytovatel a zákazník) stejně jako použité pojmy jsou definovány v rámci Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Tato Pravidla upravují a doplňují Všeobecné obchodní podmínky v těchto bodech:
  1. Na zákaznickém serveru nesmí být provozován ani publikován závadný obsah viz Všeobecné obchodní podmínky článek III odst.13.
  2. Zákazník není oprávněn rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam - nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení provozu zákaznického serveru. V takovém případě bude opětovné odesílání povoleno až po odstranění uvedených nedostatků a bude zpoplatněno hodinovou sazbou 1000 Kč.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat zákazníka o změnách poskytování služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou v zákaznické databázi Poskytovatele. Neobdržení zákazníkova vyjádření po uplynutí 21 dnů od zaslání e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezit přiměřenými prostředky šíření dat, která jakýmkoli způsobem porušují právní řád České republiky, morální nebo etické zásady.
  5. V případě, že zákazník neuhradil poplatek za službu server housing pro daný kalendářní měsíc, je poskytovatel oprávněn pozastavit, resp. zrušit dodávku služby zákazníkovi. Výjimku z tohoto pravidla tvoří prvních 8 dní v měsíci.
  6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit Pravidla server housingu. Aktuální znění těchto Pravidel je vždy k dispozici na adrese http://www.cybersales.cz/. Poskytovatel je povinnen zveřejnit na adrese http://www.cybersales.cz/ jakoukoliv změnu pravidel nejméně 10 dnů před účinností takové změny.
Tato Pravidla nabývají učinnosti dnem 15. října 2004.

registrace doménweb hostingserver housing
·    ·   ·  · Internet @ Full Service ·  ·   ·    ·
Doporučujeme: Nízkonákladové letenky na Lowcost.cz | Vyhledávač levných letenek AZair.cz